Makedonya üniversitesi

universitesi makedonya

Tarihi geçmişi ve bulunduğu coğrafya itibariyle birçok ülke tarafından fethedilip değişik devletlerin egemenliğinde bulunan Makedonya tarihi itibariyle çok yeni bir devlettir. Ülke gelişme aşamasında olması ve coğrafi etmenler nedeniyle nüfus yoğunluğu ile düşüktür. En uzun Osmanlı himayesinde kalan ve 600 yıl bu topraklarda hüküm süren Osmanlı devleti Türk kültürünü yayması ve hala Türk unsurların bölgede yer almasında önemli bir etkiye sahiptir. Ülke de bulunan Vardar nehir şarkılara bile konu olmuş ve 16 adet dağ silsilesi ile dağlık bir ülke özelliği gösteren ülkeye can katmıştır. Ülke eğitim yönünden gelişmekte ve Makedonya üniversitesi bu anlamda başı çekmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar ile destek vermektedir.

   Makedonya üniversitesi ülke eğitimine verdiği destekle ülkenin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Nitekim Yugoslav rejiminin yıkılmasından sonra 1991 yılında tam bağımsız olan ülke 8 ana bölgeye ayrılmış ve 84 adet belediyesi olan bir ülke durumuna gelmiştir. Bölgelerde Türk kültürünün etkilerini dilinin hala kullanılması ile görmek mümkün. Bu anlamda eğitim noktasında da Türkiye den gelen öğrencilere de üniversite eğitimi veren ülkede birçok üniversite bulunmaktadır. Eğitim noktasında hizmet anlamında tüm dünyadan öğrenci kabulü yapan üniversiteler bulunmaktadır. Kendi ülkesinde bulunan öğrencileri de anlaşma yaptığı diğer ülkede bulunan üniversitelerle değişim programı uygulanmakta ve bu srimenae eğitim kalitesini üst noktalara taşımakta.

Ülkemizden de tercih eden öğrencilerin olduğu    Makedonya üniversitesi bölümlerinde okumak ve kendi alanında doktora yapmak isteyen öğrencilerin de bulunduğu ülkede geçmişte bir Türk şehri olmasından kaynaklanan bir özgüvenin olması ve çok rahat bir şekilde okuma olanaklarının yer alması sebebiyle tercih noktasında olmuştur. Ülkemizden çeşitli ülkelere giden öğrenci sayılarında artışın en önemli sebebi ise ülkemizde uygulanan eğitim sistemi ve sınav sistemi olmuştur. Yurt dışında sınav noktasında her hangi bir kısıtlamanın olmayışı da tercih edilme sebepleri arasında yer almasında büyük rol oynamıştır. Bu anlamda her alanda eğitim veren kurumlardaki teknoloji de eğitim sistemi ile beraber kalitesini arttırmaktadır. Bu anlamda çok yakın geçmişe sahip olması da önemlidir.

 
 

Son Haberler

 
 

Paylaş